Wedstrijdreglement:

Maak foto’s van je 5-sterren-testrit en win 4 tickets voor Disney on Ice (van 16/11/2019 tot en met 15/12/2019)

1. Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door D’Ieteren ŠKODA Import, Maliestraat 50 in 1050 Elsene (hierna genoemd: de organisator).

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel als je rijdt met een SCALA uit onze 5-Sterren-testrit-actie.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen.

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator – over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien – zijn bindend.

2. Looptijd en timing

Deelnemen aan deze wedstrijd kan via Facebook & Instagram. Neem een leuke foto van je SCALA, post je foto op Facebook of Instagram met de hashtag #SCALA5STARS tussen 16 november en 15 december 2019. Vergeet niet je profiel op publiek te zetten zodat wij ook de foto kunnen zien.

3. Prijzen

De Nederlandstalige winnaars van deze wedstrijd winnen 4 tickets voor Disney on Ice in Antwerpen op zondag 23 februari om 14.30 in Vorst Nationaal. De Franstalige winnaars winnen 4 tickets voor Disney on Ice in Vorst Nationaal op zondag 16 februari om 14u30.

Geschillen

Ieder geschil valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

4. Deelname aan de wedstrijd

Voor het wedstrijdverloop en ten einde de deelnemers en de winnaar te kunnen contacteren over deze wedstrijd, is het noodzakelijk dat de deelnemers de door de organisator gevraagde gegevens invullen.

Werknemers van D’Ieteren en personen wonend op hetzelfde adres, kunnen deelnemen aan de wedstrijd, maar kunnen niet als winnaar worden aangeduid.

De organisator kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere wedstrijden.

Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd.

5. Aanduiding van de winnaar

Er kan slechts één prijs per adres gewonnen worden. Indien twee personen op hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het eerst geldig aan de wedstrijd heeft deelgenomen.

De winnaar is de persoon die de leukste foto heeft genomen van zijn SCALA, en deze heeft gepost op Facebook of Instagram met de hashtag #SCALA5STARS tussen 16 november en 15 december 2019. Vergeet niet je profiel op publiek te zetten zodat wij ook de foto kunnen zien. De vakjury bestaat uit Michaël Slabinck (d’Ieteren), Sarah Burlet (d’Ieteren) en Sarah Lambinet (Mirum).

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangt zo nodig een mail of telefoontje met verdere informatie over zijn prijs.

Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun naam, gemeente en hun identificatie als winnaar.

Prijzen kunnen niet worden omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald in geld. De prijs staat op naam van de winnaar en het is niet toegestaan om gewonnen prijzen door te geven of door te verkopen.

6. Privacy

Alle persoonsgegevens die over u verzameld worden, worden conform de geldende wettelijke verplichtingen verwerkt. De S.A. D’Ieteren N.V., BCE 0403.448.140, Maliestraat 50 in 1050 Brussel, is verantwoordelijk voor de behandeling van deze gegevens. Iedere vraag omtrent dit onderwerp kan u schriftelijk stellen aan S.A. D’Ieteren N.V. Deze laatste kan u ook elektronisch aanschrijven via customercare@dieteren.be. Informatie over het type verwerkte gegevens, met welk doel ze worden verwerkt en welke uw rechten ter zake zijn (recht op toegang, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht op rechtzetting, recht om vergeten te worden, recht om direct marketing te weigeren, recht om bij de bevoegde overheid een klacht in te dienen) kan bekomen worden door een schriftelijke aanvraag bij uw verkoper of bij S.A. D’Ieteren N.V. . Wat deze laatste betreft, kan u deze informatie ook raadplegen via de website www.dieteren.be/nl/privacypolicy/.

De gegevens over uw rijksregisternummer en het nummer van uw rijbewijs, worden verwijderd na deze wedstrijd. Ze zullen niet worden opgenomen in onze database.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Het verloop van de wedstrijd, evenals de interpretatie en uitvoering van de huidige regels zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.