Verantwoordelijkheid voor het milieu maakt deel uit van de ondernemingsstrategie van Škoda en de D’Ieterengroep. Het is niet mogelijk om tot een wereldwijd verbonden wereld te behoren zonder ons deel van de verantwoordelijkheid voor het milieu en de toekomstige generaties op ons te nemen. Daarom streven we ernaar om voertuigen op de markt te brengen die niet alleen veilig, praktisch en comfortabel maar ook milieuvriendelijk zijn. Tijdens het hele ontwikkelingsproces trachten we met behulp van de recentste beschikbare technologie het brandstofverbruik en de uitlaatgassen zoveel mogelijk te beperken.

Go to zero

Mission statement van de Volkswagen-groep (waar Škoda deel van uitmaakt) op het vlak van het milieu

Voor al onze producten en mobiliteitsoplossingen streven we ernaar om de impact op het milieu tijdens de volledige levenscyclus zoveel mogelijk te beperken - vanaf het moment dat de grondstoffen worden ontgonnen tot op einde van de levensduur - met de bedoeling om ecosystemen intact te houden en een positieve impact op de samenleving te creëren. Naleving van milieuvoorschriften, normen en een vrijwillig engagement vormen een basisvoorwaarde voor alles wat we doen.

Focus op vier prioritaire actiegebieden:

Klimaatverandering

We staan achter het Klimaatakkoord van Parijs. We zijn dan ook van plan om tegen het jaar 2050 een klimaatneutrale onderneming te worden. Tegen 2025 willen we onze totale uitstoot van broeikasgassen tijdens de levenscyclus van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met 30% verminderen ten opzichte van 2015. We dragen op een actieve manier bij aan de transitie in de richting van hernieuwbare energiebronnen tijdens de volledige levensduur.

Hulpbronnen

We willen zo efficiënt mogelijk omgaan met hulpbronnen en een circulaire economie bevorderen op het vlak van materialen, energie, water en landgebruik. Tegen 2025 willen we de productiegerelateerde externe milieueffecten (CO2, energie, water, afval, vluchtige organische stoffen) per voertuig met 45% hebben verlaagd ten opzichte van 2010.

Luchtkwaliteit

We stimuleren elektrische mobiliteit met de bedoeling om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Tegen 2025 zal het aandeel elektrische voertuigen met een batterij in ons modellenportfolio 20 tot 25% bedragen. Het aandeel elektrische voertuigen in het wagenpark van de Groep moet tegen 2030 minstens tot 40% stijgen.

Milieu Compliance

We willen uitgroeien tot een rolmodel voor een moderne, transparante en succesvolle onderneming op het vlak van integriteit door effectieve beheersystemen in te voeren en te controleren die de milieueffecten van onze mobiliteitsoplossingen gedurende alle fasen van de levenscyclus beheersen.

Groene toekomst

Groene fabriekGroen productGroene retail
We waren in staat om 42% van in totaal 1,55 miljoen m³ water dat we vorig jaar gebruikten, te recycleren.
We verbeteren voortdurend de milieuvriendelijkheid van onze wagens.
In het nieuwe concept van concessies en werkplaatsen gaat ook veel aandacht naar het milieu.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling en milieubehoud zijn essentiële elementen in de ondernemingsstrategie van Škoda.

Meer weten
Duurzaamheidsverslag van Škoda 2019/2020 (EN)
pdf (6.2 MB)

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt integraal deel uit van de activiteiten van Škoda Auto.

Meer weten
Škoda Auto ondernemingsbeleid (EN)
pdf (109.6 KB)

Uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent

We besteden aandacht aan de impact van een auto op het milieu gedurende zijn hele levenscyclus.

Meer weten

De duurzaamheidsbenadering van de D’ieteren Group

Škoda wordt ingevoerd in België door de D’Ieteren Group, wij hebben als invoerder ook een duurzaamheidsbeleid ontwikkeld naast dat van Škoda Auto.

Meer weten

Van upcycling naar cycling

Vanuit onze passie voor fietsen lieten we o.a. unieke Škoda fietstassen maken uit een afgedankt springkasteel.

Explore more. Sustainability.

Een speciale microsite met uitgebreide informatie over de verschillende duurzaamheidsinitiatieven van de autofabrikant.