Terug naar de hoofdpagina

UITGEBREIDE VERANTWOORDELIJKHEID

Uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent

Onze inspanningen om het milieu te beschermen, stoppen niet wanneer de auto de productievestiging verlaat. De aandacht die we besteden aan de kwaliteit, de zuinigheid, de veiligheid en het gebruikscomfort van onze wagens, hechten we ook aan zijn milieu-impact over de hele levenscyclus, van de ontwikkeling en productie over het gebruik tot de uiteindelijke recyclage van afgedankte voertuigen.

Het is precies aan het einde van de levenscyclus van de wagen dat we ervoor moeten zorgen dat de versleten auto en zijn onderdelen niet gewoon blijven rondslingeren in de natuur, waar gevaarlijke substanties (zoals olie) kunnen lekken en het milieu kunnen schaden. De auto en de materialen waarvan hij is gemaakt, kunnen worden gebruikt om nieuwe producten te maken, waardoor we een 'gesloten-luseconomie' of 'circulaire economie' creëren. Zo besparen we niet alleen geld, maar zijn we ook minder afhankelijk van grondstoffen. En nog belangrijker: we beperken onze impact op het milieu.

Een tweede leven voor afgedankte producten

Wilt u af van uw oude, versleten auto en wilt u tegelijk het milieu beschermen? Kom dan eens langs bij een erkende verdeler of servicepartner van ŠKODA AUTO en vraag naar de mogelijkheid om uw auto gratis in te leveren via onze leveranciers. Zo weet u zeker dat hij volgens de hoogste milieunormen wordt gerecycleerd.

Andere afgedankte producten die u bij ons kwijt kunt, zijn banden, elektronische toestellen, startbatterijen en draagbare batterijen, alsook accu's. Onze erkende verdelers nemen deze onderdelen terug in het kader van de terugnamedienst of verwijzen u door naar plaatsen waar u ze gratis kwijt kunt.

ŠKODA AUTO hecht veel belang aan de manier waarop vervangen of teruggenomen onderdelen en afgedankte voertuigen worden behandeld. Bij de selectie van onze dienstverleners voor afvalverwerking geven we dan ook de voorkeur aan ondernemingen die een maximaal hergebruik van alle materialen (afval en secundaire grondstoffen) verzekeren. Daardoor gaat slechts een minieme hoeveelheid afval naar het stort.

Recyclage

Alle modellen van ŠKODA AUTO zijn gecertificeerd volgens de Europese richtlijn 2005/64/EC, die vereisten voor materialen, labeling van onderdelen en recyclagequota stipuleert. Dat betekent concreet dat de meeste materialen in een auto recycleerbaar zijn (minstens 85% van het gewicht van de auto) of als energiebron kunnen dienen (10%). Er blijft dus minder dan 5% van het gewicht van de auto over dat niet kan worden hergebruikt en doorgaans eindigt op het stort.

Wat betekent 'recyclage' precies?

Recyclage heeft in de eerste plaats betrekking op het hergebruik van afvalmateriaal dat te waardevol is om het zomaar te dumpen op een stort. Industriële productieprocessen maken meestal gebruik van 'primaire' grondstoffen, zoals ruwe aardolie, hout of ijzererts. Als het correct wordt verwerkt, kan afval deze primaire grondstoffen echter gedeeltelijk of volledig vervangen. Die benadering heeft tal van positieve effecten op het milieu, zowel direct als indirect. Het recycleren en hergebruiken van aluminiumafval vergt bijvoorbeeld 95% minder energie dan het produceren van aluminium op basis van de grondstof bauxiet. Dat is ook de reden waarom het niveau van hergebruik een cruciaal criterium is wanneer er ondernemingen worden gekozen om afval van onze servicepartners en onze productie te verzamelen en te verwerken.

Een voorbeeld daarvan is de verwerking van de banden die het servicenetwerk van ŠKODA verzamelt in het kader van het terugnamesysteem. Nog niet zo lang geleden werden versleten banden gebruikt als brandstof voor cementwerken. ŠKODA heeft echter een partner gevonden die de banden niet alleen recycleert, maar ook tot 100% van het gerecycleerde materiaal hergebruikt.

Hebt u ooit al eens goed gekeken naar de rubbertegels op speelpleinen? Hebt u zich ooit al afgevraagd hoe het komt dat een tram in de stad niet meer lawaai maakt? Hebt u ooit al eens met een auto op een weg van asfaltrubber gereden? De kans is groot dat u regelmatig in aanraking komt met producten gemaakt van afval dat dankzij ŠKODA een tweede leven heeft gekregen.