OP WEG NAAR EEN GROENE TOEKOMST

GreenFactoryGreenProductGreenRetailUitgebreide verantwoordelijkheid
De onderneming heeft zich als doel gesteld om de productie tegen 2018 maar liefst 25% goedkoper te maken.
We maken onze auto's voortdurend milieuvriendelijker.
Ook het nieuwe concept van concessies en werkplaatsen besteedt meer aandacht aan het milieu.
We besteden aandacht aan de milieu-impact van een auto over zijn hele levenscyclus.

GreenFuture

Onze grootste prioriteit bestaat erin om auto's op een efficiënte manier te produceren en zuinig om te springen met grondstoffen. Die doelstellingen kunnen we realiseren door het energie- en waterverbruik te reduceren, de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen en het niveau van afvalrecyclage te verhogen.

DUURZAME ONTWIKKELING

Duurzame ontwikkeling en milieubehoud zijn twee belangrijke pijlers van ŠKODA's bedrijfsstrategie.

MEER OVER DUURZAAMHEID