Heeft u vragen? Lees onze veelgestelde vragen :

Wij verzamelden alle veelgestelde vragen over de huidige situatie bij ŠKODA. Op volgende pagina’s vindt u een antwoord op deze belangrijke vragen. Deze informatie wordt constant bijgewerkt met de nieuwste informatie.

1. Hoe weet ik of mijn auto betrokken is bij deze actie?

Alle getroffen klanten hebben in de lente van 2016 een door de autoriteiten goedgekeurde brief ontvangen om hen te informeren over de noodzakelijke update. Zodra de technische ingreep goedgekeurd en beschikbaar was voor een bepaald model, ontvingen de eigenaars een tweede brief om een afspraak te maken met de partner van hun keuze.

Bovendien heeft elke klant in Europa sinds oktober 2015 de mogelijkheid om online te controleren of bij zijn verdeler of servicepartner na te vragen of zijn/haar voertuig betrokken is bij de actie. De database bevat alle getroffen emissieversies. De andere betrokken merken van de groep geven ook relevante informatie via hun website.

Benzinemotoren zijn niet getroffen door dit NOx-probleem aangezien de motor en uitlaatbehandelingssystemen voor diesel- en benzinemotoren sterk van elkaar verschillen.

Geen van de ŠKODA-modellen die nu voor het eerst worden ingeschreven, zijn betrokken bij het NOx-probleem.

2. Mijn wagen is betrokken bij de actie. Mag ik er nog mee rijden?

Ja. Het emissieprobleem heeft betrekking op de uitstooteigenschappen van stikstofoxiden (NOx) in testomstandigheden.

Het probleem met de NOx-uitstoot verandert echter niets aan de veiligheid of geschiktheid van uw wagen. Er is geen bewijs dat de voertuigen met de betrokken EA189-dieselmotoren een risico betekenen voor de veiligheid of gezondheid.

3. Mijn wagen is betrokken bij de actie. Moet ik betalen voor deze herstelling?

Neen, de technische ingreep wordt gratis uitgevoerd.

ŠKODA zal alles in het werk stellen om ongemakken te voorkomen en biedt u indien nodig een alternatieve mobiliteitsoplossing zolang er aan uw wagen wordt gewerkt.

ŠKODA kan het werk uitvoeren in het kader van een reeds geplande onderhoudsbeurt, al raden we u aan de ingreep te reserveren zodra u weet dat deze voor uw wagen beschikbaar is. U kunt het werk laten uitvoeren bij elke erkende servicepartner van ŠKODA.

4. Welke technische ingrepen zullen er worden uitgevoerd?

Voor de meeste betrokken motorversies bestaat de technische ingreep uit een software-update met de nieuwste bevindingen uit de voortdurende ontwikkeling van het dieselverbrandingsproces. Zo wordt onder meer het injectiepatroon verbeterd. De netto werktijd voor deze ingreep bedraagt ongeveer een half uur.

Alleen voor de 1.6-motoren is een bijkomende aanpassing noodzakelijk: de plaatsing van een zogeheten stroomomvormer. De nodige tijd voor de implementatie van deze ingreep bedraagt minder dan een uur.

5. Welke parameters worden er bijgesteld door de software?

De eerste specifieke maatregel om de NOx-uitstoot terug te dringen is de toevoeging van een postinjectie aan het injectiepatroon (in het Engels bekend als ‘split main’). Deze postinjectie gebruikt een deel van de brandstof van de hoofdinjectie, waardoor ze geen negatieve impact heeft op het brandstofverbruik. De postinjectie doet zich vlak na de hoofdinjectie voor, waardoor er meer koppel vrijkomt en roet, dat vroeger vrijkwam bij de verbranding, rechtstreeks wordt geoxideerd in de verbrandingskamer.

Wat de tweede ingreep betreft, maakt de verfijning van de dieseltechnologie het mogelijk om de brandstof met een constante, hogere druk te injecteren. Dankzij die hogere injectiedruk wordt de brandstof doeltreffender verneveld, waardoor de roetuitstoot tijdens de verbranding onmiddellijk daalt.

6. Zijn Euro 6-diesels betrokken bij het NOx-probleem?

Neen, onze Euro 6-diesels zijn niet betrokken bij het NOx-probleem.

De voertuigen met EA288-dieselmotor die de Volkswagen-groep in de Europese Unie aanbiedt en die gecertificeerd zijn volgens de Euro 6- of Euro 5-normen, vereisen geen verwijdering of vervanging van de software. Dit werd ook bevestigd door de autoriteiten.

7. Kan de update schade veroorzaken aan mijn wagen?

Neen, de update kan geen schade veroorzaken aan uw wagen.

8. Moet ik de ingreep laten uitvoeren aan mijn wagen (sommige advocatenkantoren raden aan om dit te weigeren)? Wat zijn de gevolgen als ik deze ingreep niet laat uitvoeren?

We wijzen u erop dat de relevante autoriteiten van bepaalde landen de terugroepactie verplicht hebben gemaakt voor klanten. Klanten die de opgelegde ingreep niet laten uitvoeren binnen een bepaalde periode, kunnen hiervoor door de overheid worden bestraft door inbeslagname of uitschrijving van het getroffen voertuig.

9. Kan de technische ingreep worden uitgevoerd door onafhankelijke werkplaatsen?

De campagne wordt uitgevoerd zonder kosten voor de klant. Gezien die situatie en het feit dat Volkswagen AG de correcte implementatie van de servicecampagne moet garanderen aan de overheid, moet de ingreep worden uitgevoerd in het erkende servicenetwerk van ŠKODA en volgens de wettelijke voorschriften. Wel onderzoeken bepaalde markten nog eventuele bijkomende oplossingen, zoals de samenwerking met andere partners of ‘mobiele’ oplossingen voor grote klanten en wagenparken.

10. Wat moet een klant ondernemen bij aanschaf van een tweedehandsvoertuig waarvan de software nog niet werd geüpdatet ?

Contact opnemen met een concessiehouder Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, ŠKODA of SEAT.

11. Hoe zullen de klanten met een betrokken voertuig in eerste instantie gecontacteerd worden ?

De klanten kunnen in eerste instantie contact opnemen met een Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, ŠKODA of SEAT Service Partner.

12. Ik ben eigenaar van een betrokken voertuig en leef in de EU27. Ik heb beslist om de software update niet te laten uitvoeren. Word ik toegestaan om met mijn voertuig in Duitsland te rijden (b.v. tijdens het verlof)?

Ja.

14. Tot wie moet ik mij wenden, als mijn auto na een technische ingreep toch een probleem vertoont?

Betrokken klanten kunnen erop vertrouwen dat de technische maatregelen met succes worden geïmplementeerd en dus geen nadelige gevolgen zullen hebben op het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, motorvermogen, het maximale koppel en de geluidsemissie. Dit was een belangrijke voorwaarde voor de goedkeuring van deze technische ingreep door de autoriteiten. Moest u toch een probleem opmerken, neem dan contact op met de volgende ŠKODA servicepartner of bel de dieselhotline op +32 (0)2 754 02 73

15. Krijg ik een bevestiging van de ŠKODA servicepartner nadat de technische ingreep is geïmplementeerd en wat moet ik doen als ik die ooit verlies?

Ja, u krijgt een bevestiging van de ŠKODA servicepartner wanneer de technische ingreep met succes is geïmplementeerd. Als u deze bevestiging verliest of niet hebt ontvangen, neemt u best contact op met uw ŠKODA servicepartner.

16. Ik ben de eigenaar van een getroffen voertuig en woon in een land waar de bevoegde autoriteiten de terugroeping niet hebben verplicht. Ik heb besloten om de technische ingreep niet te laten uitvoeren. Kan ik nog altijd reizen naar landen waar de technische maatregelen wel wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld Duitsland?)

Of u als eigenaar de technische ingreep laat uitvoeren in een getroffen voertuig of niet, beslist u als klant onafhankelijk. We merken wel op dat in de landen waar autoriteiten klanten verplichten tot terugroeping, ze mogelijk sancties kunnen opleggen als de technische maatregelen op een getroffen voertuig niet binnen een bepaalde periode geïmplementeerd worden. We gaan er wel vanuit dat u in landen met een verplichte terugroeping uw voertuig tijdelijk mag gebruiken (bijvoorbeeld tijdens een vakantie of tijdens een doortocht in een land).

17. Waarom heeft mijn auto een technische ingreep nodig?

In het motormanagementsysteem van voertuigen met de betrokken motoren is een bepaalde softwarefunctie gebruikt die de rijcurve van officiële testen herkent. Afhankelijk van de herkenning van deze rijcurve zal het motormanagementsysteem overschakelen op 1 van de volgende 2 modi: modus 1 met een optimale NOx-waarde voor testcondities of modus 2 voor een optimale fijnstofwaarde bij gebruik op de weg.

18. Ik ben eigenaar van een getroffen voertuig en woon in de EU28. Ik heb besloten om de technische ingreep niet te laten uitvoeren. Wat gebeurt er als ik permanent verhuis naar een land waar de technische ingreep wel wettelijk verplicht is en ik mijn voertuig wil meenemen?

U zal uw voertuig moeten registeren in dat land. Normaal gezien zullen de plaatselijke autoriteiten u informeren dat u de update moet laten uitvoeren binnen een bepaalde periode. Gelieve uw ŠKODA-servicepartner in uw nieuwe thuisland te contacteren.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Informatie over de Trust Building Measures vindt u terug op een specifieke pagina.

U kan ons ook steeds rechtstreeks contacteren via het contactformulier .