Nieuwe fiscale regels, wat verandert er?

De regel is duidelijk: vanaf 2026 genieten enkel emissievrije bedrijfswagens nog een fiscaalvriendelijk regime. Wat betekent dit concreet voor jou als vlootbeheerder of als werknemer? We overlopen beide scenario’s, naargelang je kiest voor een emissievrij of een niet-emissievrij voertuig.

Kiest je werknemer voor een emissievrij voertuig?

Aftrekbaarheid

Bestel je voor 1 januari 2027 een emissievrij voertuig (ook wel Zero Emission Vehicle of ZEV genoemd), dit wil zeggen: batterij-elektrisch of op waterstof aangedreven? Dan blijft dat 100% fiscaal aftrekbaar.

Bestel je na 1 januari 2027 een emissievrij voertuig, dan neemt de aftrekbaarheid ervan de daaropvolgende jaren geleidelijk aan af. Vanaf 2031 bedraagt de aftrekbaarheid nog 67,5%.

CO2-bijdrage

Voor een emissievrij voertuig betaal je de minimale CO2-bijdrage. Die komt uit op 20,83 euro per maand (x 1,322 index in 2021 – jaarlijks herzienbaar). De minimale CO2-bijdrage blijft van toepassing tot en met 2025.

Vanaf 2026 zal de bijdrage geleidelijk aan worden verhoogd om uit te komen op 31,15 euro per maand in 2028 (x index in 2028). Dit komt neer op een stijging met 50% ten opzichte van de situatie van 2021.

Kiest je werknemer voor een niet-emissievrij bedrijfsvoertuig?

Zowel de aftrekbaarheid als de CO2-bijdrage hangt af van de datum van bestelling. zijn 2 sleutelmomenten:

1. Besteld tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

Aftrekbaarheid

De huidige aftrekformules blijven behouden, maar de aftrekbaarheid wordt vanaf 2025 geleidelijk teruggebracht (maximaal 75% in 2025). De maximale aftrek wordt jaarlijks met 25% verminderd om uit te komen op 0% in 2028. De minimale aftrek zal 0% worden, vanaf 2025.

CO2-bijdrage

  • De bestaande formule voor de berekening van de CO2-bijdrage blijft behouden.
  • Vanaf 1 juli 2023 wordt dit bedrag echter vermenigvuldigd met een factor x 2,25. Deze factor zal in 2027 x 5,50 bedragen.
  • Vanaf 2025 wordt het minimumbedrag bovendien geleidelijk verhoogd om in 2028 uit te komen op 31,15 euro per maand (x index 2028). Dit bedrag wordt telkens vermenigvuldigd in functie van het overeenkomstige jaar.

2. Besteld vanaf 2026

Aftrekbaarheid

Het voertuig is niet meer aftrekbaar.

CO2-bijdrage

De hierboven geschetste regeling omtrent de verhoging van het minimumbedrag en de vermenigvuldiging van de factoren wordt ook hier toegepast. (In tegenstelling tot eerdere voorstellen is er geen sprake meer van een bijzondere werkgeversbijdrage van 38,07% op het voordeel van de bedrijfswagen.)