Een airco in de auto is een functionele aanvulling en niet alleen een luxe

De mens voelt zich bij een bepaalde omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid lekker. Hij vindt het dan behaaglijk. Zich lekker voelen als onderdeel van de actieve veiligheid draagt er in hoge mate toe bij dat iemand inde juiste conditie verkeert om een auto te besturen.

Het “klimaat in de auto” oefent een directe invloed uit op de bestuurde, op het rijden zonder vermoeid te raken en op de veiligheid tijdens het rijden. Een behaaglijke binnentemperatuur wordt bepaald door de heersende buitentemperatuur en een toereikende doorstroming van de lucht.

Een airco in de auto is een echt veiligheidselement

Wetenschappelijke onderzoeken van de WHO (Word Health Organisation) hebben aangetoond dat de concentratie –en het reactievermogen van de mens sterk afneemt als hij wordt blootgesteld aan lichamelijke en geestelijke belasting.

 • Warmte is een belasting op uw lichaam
 • De beste temperatuur is 20 a 22C
 • UV straling (afkomstig bij hevig zonlicht) kan de binnentemperatuur tot 15°C doen oplopen in de wagen ter hoogte van het hoofd.

Gevolgen:

 • Lichaamstemperatuur en hartslag stijgt.
 • Verhoogde transpiratie.
 • Hersenen krijgen te weinig zuurstof.

Besteden we hier niet voldoende aandacht voor kan het lichaam overbelast geraken. We spreken hier dan van klimaatstress.

Onderzoek heeft aangetoond dat een temperatuurstijging van 25 tot 35°C het waarnemingsvermogen en het concentratievermogen met 20% doet afnemen. Er wordt geschat dat deze verschijnselen overeenkomen met een alcoholgehalte van 0.5 promille.

Principe van Airco.

Het aircocircuit is een gesloten circuit waarbij een koelmedium doorlopend wisselt van vloeibare naar gasvormige toestand en omgekeerd.

Er wordt geen koude opgewekt, maar er wordt warmte onttrokken aan de lucht die in de auto circuleert.

Hoe werkt dit technisch.

 1. Compressor
  Zuigt koude, gasvormig koelmedium met lage druk aan. Koelmedium wordt in de compressor samengeperst (gecomprimeerd) en wordt daarbij warm. Het wordt dan in het aircocircuit gepompt. (HD zijde) In deze fase is het koelmedium gasvormig en staat onder hoge druk en temperatuur.
 2. Condensor
  Het koelmiddel komt via een korte route in de condensor .(“vloeibaar maker”)De doorstromende lucht (rijwind en ventilator) onttrekt nu warmte aan het samengeperste, hete gas. Bij het bereiken van het dauwpunt condenseert het gasvormige koelmedium en wordt vloeibaar.
 3. Verdamper
  Het vloeibare, gecomprimeerde koelmiddel vloeit verder naar een vernauwing, een expansieklep. Daar wordt het in de verdamper verstoven, waarbij de druk afneemt. (LD) In de verdamper expandeert het vloeibaar verstoven koelmedium en verdampt. De hiervoor vereiste verdampingswarmte wordt onttrokken aan de warme buitenlucht die langs de verdamperslamellen strijkt.De warme buitenlucht wordt hierdoor afgekoeld en op deze manier wordt het in de auto lekker koel. In deze fase is het koelmedium dampvormig, heeft een lage druk en een lage temperatuur.
 4. Einde van de circuit
  Het nu gasvormig koelmedium verlaat vervolgens de verdamper en wordt weer aangezogen door de compressor om het circuit opnieuw te gaan doorlopen. Bijgevolg is het een gesloten circuit.

Interieurfilters

Interieurfilters nemen luchtverontreiniging op, zodat er minder schadelijke stoffen in de lucht zitten die van buitenaf in de auto komt.

Hierdoor is de werking van verwarming en ventilatie beter. Er zijn 2soorten interieurluchtfilters: stof-en pollenfilters en actieve kool-combifilters.

De twee soorten filters

STOF- EN POLLENFILTER

Kenmerken

Het stof- en pollenfilter bestaat uit een eerste filter dat grotere deeltjes tegenhoudt en een microvezellaag die deeltjes tegenhoudt die anders in de longen zouden kunnen komen.

Voordelen

• De ventilatie kan ook aan in tunnels en in de file

• De ramen beslaan minder snel

• Bijna 100 % van alle schadelijke stoffen, zoals roet en industriestof, wordt er uitgefilterd

• Verlichting voor inzittenden met een allergie: pollen, sporen en bacteriën zijn beter op afstand te houden

ACTIEF KOOLFILTER (*)

Kenmerken

Het bestaat uit drie lagen. De eerste laag filtert grotere deeltjes uit de lucht. De tweede laag is van microvezel, bedoeld om de kleinste deeltjes tegen te houden die anders wellicht in de longen komen. Los van de eerste twee lagen is nog een actieve koollaag aangebracht. Deze filtert onaangename geurtjes en gassen beter uit de lucht.

Hoe groter het filteroppervlak, hoe beter. Hiervoor is een uitgekiende vouwtechniek nodig. Bovendien is voor dagelijks gebruik een goede weerstand belangrijk tegen hoge en lage temperaturen, vocht, chemische stoffen zoals strooizout, etc. Goede eigenschappen op dit vlak verlengen ook de gebruiksduur van het filter.

Voordelen

• De ventilatie kan ook aan in tunnels en in de file

• De ramen beslaan minder snel

• Bijna 100% van alle schadelijke stoffen, zoals roet en industriestof, wordt er uitgefilterd

• Het voor de mens schadelijke ozon wordt omgezet in zuurstof - Verlichting voor inzittenden met een allergie: pollen, sporen en bacteriën zijn beter op afstand te houden

• De actieve koolfilterlaag houdt bovendien geurtjes, schadelijke gassen en ozon vast.

Oorzaken van een “defecte” interieurfilter

 • Weer
 • Micro-organismen hebben het airco systeem gekoloniseerd
 • Externe oorzaken

Gevolgen:

 • Gezondheidsproblemen veroorzaakt door niezen, allergische reacties of ademhalingsproblemen.
 • Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door uitlaatgassen
 • Veiligheidsrisico door beslagen ruiten en slechte visibiliteit
 • Vermoeidheid of concentratieverlies van de chauffeur

Wist je dat ?

Een interieurfilter ook een invloed kan hebben op uw veiligheid.

 • Vermoeidheid of verlies van concentratie kan een gevolg zijn van een vervuilde interieurfilter
 • Vele mensen hebben een (pollen) allergie
  o Een vervuilde of niet goed functionerende interieurfilter zal deze pollen niet voldoende filteren die voor allergische reacties kunnen zorgen.
  o Je tijdens het niezen en rijden aan 50km/u je 13m zal rijden zonder zicht op de weg.
 • Een beslagen ruit of geurtjes een indicatie kunnen zijn van “versleten” pollenfilter.