“Transport speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven en Amerikanen spenderen heel wat tijd aan hun dagelijkse ritten”, verklaarde Yingling Fan, Ph.D., professor aan de Humphrey School of Public Affairs van de Universiteit van Minnesota. “Het is belangrijk om – na uitsluiting van persoonlijke factoren – te weten of bepaalde soorten ritten meer positieve emoties opwekken dan andere.”

De onderzoekers gingen na welke invloed de transportwijze, de duur, het doel en het gezelschap hadden op zes verschillende emotionele toestanden tijdens de rit, waaronder voldoening, betekenis, vermoeidheid, stress, somberheid en pijn. Na uitsluiting van de persoonlijke demografie, gezondheidstoestand en woonplaats kwamen ze tot de volgende vaststellingen:

  • De fiets is het vervoersmiddel dat de meeste voldoening geeft.
  • Openbaar vervoer geeft de minste voldoening en betekenis van alle transportmodi.
  • Al wandelend pendelen, wordt geassocieerd met de vier negatieve emoties.
  • Autorijden is veel pijnlijker dan meerijden.
  • Busritten geven minder voldoening dan trein- en autoritten.

Op basis van die vaststellingen beveelt Yingling Fan transportplanners aan om fietsen te promoten en de ervaring van transitgebruikers te promoten. Als het openbaar vervoer niet aangenamer wordt, zal het moeilijk zijn om het gebruik ervan aan te moedigen. Ook maant ze planners aan om strategieën uit te werken voor een stadsomgeving die kortere ritten en gezamenlijke ritten met vrienden en familie in de hand werkt. De volgende bevindingen over andere transportaspecten geven aan waarom.

  • De reistijd is omgekeerd evenredig met de voldoening en recht evenredig met stress.
  • Ritten naar sport- en gemeenschapsactiviteiten worden doorgaans geassocieerd met een hoger niveau van positieve emoties en een lager niveau van negatieve emoties dan ritten voor het werk of het huishouden.
  • Ritten naar eet- en drinkgelegenheden geven de meeste voldoening.
  • Reizen met familie – en kinderen in het bijzonder – of met vrienden geeft veel meer voldoening en betekenis dan alleen reizen.

Dus gebruikt u al de fiets voor uw verplaatsingen? Misschien kan hij uw rit naar het werk minder pijnlijk maken en u meer voldoening geven.