Terug naar de hoofdpagina

DUURZAME ONTWIKKELING

Milieubescherming

Hoewel onze productie ruim verdrievoudigd is sinds we in 1991 fuseerden met Volkswagen, is de absolute impact van ŠKODA AUTO op het milieu niet gestegen. Integendeel zelfs: bepaalde indicatoren, zoals het waterverbruik en de luchtvervuiling, zijn zelfs gevoelig gedaald. Dat is voornamelijk te danken aan doorgedreven investeringen in milieubescherming, met name in de modernisering van de energiebronnen, de bouw van lakateliers en waterzuiveringsstations van topniveau, alsook de bescherming van de bodem en het grondwater en de implementatie van energiebesparende maatregelen.

1989

ŠKODA minimaliseert de langetermijnimpact van zijn activiteiten op het milieu. De ISO 14001-audit heeft bewezen dat het bedrijf aan al zijn verplichtingen en alle wettelijke vereisten voldoet. Duurzame ontwikkeling is dan ook geen loze term voor ŠKODA AUTO. Bij de verbetering van zijn interne systemen kreeg ŠKODA AUTO het EnMS-certificaat (Energy Management System) volgens de ISO 50001-norm.

Certificering

De efficiëntie en geschiktheid van het geïntegreerde beheersysteem wordt jaarlijks gecontroleerd tijdens een audit uitgevoerd door een externe, gecertificeerde onderneming. De naleving van de internationale ISO 9001-, ISO 14001- en ISO 50001-normen wordt gedocumenteerd met geldige certificaten, uitgegeven door een erkend certificeringsbureau (ŠKODA moet zijn ISO 27001-certificaat nog behalen).

Het ISO 9001-certificaat voor zijn kwaliteitsbeheersysteem is een van de homologatievoorwaarden die wetgevers opleggen, en dat zowel in de EU als in de meeste andere markten waar we auto's verdelen. Zonder die typegoedkeuring en een geldig certificaat mogen we geen auto's verkopen.

Energy Management System – EnMS

De belangrijkste doelstelling van het EnMS bestaat erin om engagementen gemaakt in het kader van het bedrijfsbeleid door te voeren en om de maatregelen te nemen die nodig zijn om de energiebehoeften van gebouwen, machines en faciliteiten terug te dringen. De introductie van de internationale norm zou moeten resulteren in een daling van de broeikasgassen en andere aanverwante milieu-invloeden. De dalende energiekosten zijn daarbij mooi meegenomen.

Environmental Management System – EMS

Het milieubeheersysteem van ŠKODA AUTO, gecertificeerd volgens EN ISO 14001-2004, maakt deel uit van het Integrated Management System. EMS dekt de volgende activiteiten in de fabrieken van Mladá Boleslav, Kvasiny en Vrchlabí:

• de ontwikkeling, productie, verkoop en service van motorvoertuigen, onderdelen en instrumenten.

• de productie en expeditie van CKD/SKD-voertuigen, de verkoop van originele wisselstukken en accessoires.

Quality Management System – QMS

De QMS-audit evalueert of de werkelijke praktijken voldoen aan de vereisten van het kwaliteitsbeheersysteem gedefinieerd in de ISO 9001-normen en de VDA 6.1- en 6.4-normen, zoals beschreven in de IMS-handleiding en aanverwante documentatie. De QMS-audit is tevens een onderdeel van de IMS-audits.