Customer Care

Ieder van onze klanten telt

Als invoerder van de merken van de Volkswagen-groep in België stelt D'Ieteren Auto alles in het werk om de software van de door Dieselgate getroffen motoren te updaten.

Intussen werden in onze werkplaatsen al meer dan 200.000 updates met succes uitgevoerd. Zowat 75% van de betrokken klanten in België gaf een positief gevolg aan onze oproep en daar willen wij hen van harte voor bedanken.

De overige 25% van de klanten zijn reeds persoonlijk per post aangeschreven. Wij nodigen hen uit om zo snel mogelijk een afspraak te maken bij de officiële verkooppunt van hun keuze. De technische interventie, die minder dan een uur in beslag neemt, is volledig gratis en heeft geen enkele impact op de prestaties van het voertuig.

Voor alle bijkomende informatie kunt u terecht op de website www.customercare.dieteren.be of kunt u contact opnemen met de Diesel Hotline op het nummer 02/754 02 73, waar onze medewerkers hun uiterste best doen om al uw vragen te beantwoorden.

Wij bedanken u voor uw trouw en blijven ons onafgebroken inzetten om uw vertrouwen te herwinnen.

Omdat iedere van onze klanten telt.

De dieselcampagne gaat over veel meer dan motoren alleen. Ze draait om elke klant. Daarom hebben we tot nog toe wereldwijd al meer dan 600.000 ŠKODA’s geüpdatet.

En dat is nog niet alles. We zijn intussen blijven ontwikkelen, testen en controleren. Al onze technische ingrepen werden na grondige tests goedgekeurd door het Vehicle Certification Agency in het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat we de technische ingrepen in elke betrokken ŠKODA-motor kunnen toepassen.

Neem contact op met ŠKODA

Alle ŠKODA-klanten met voertuigen waarvoor de technische maatregelen zijn goedgekeurd, werden reeds uitgenodigd om de ingreep te laten uitvoeren.

Als u in een oogopslag wenst na te gaan of uw specifieke wagen in aanmerking komt voor de technische ingreep, kunt u daarvoor terecht bij onze ‘VIN Checker’ op de volgende link:

Als de ‘VIN Checker’ bevestigt dat uw wagen in aanmerking komt voor de technische ingreep, willen we u vragen contact op te nemen met een erkende ŠKODA-partner om zo snel mogelijk een afspraak te maken.

De ingreep duurt een halfuur tot een uur naargelang de hoeveelheid werk en is uiteraard gratis voor u. Graag vragen we uw begrip voor het feit dat de actie iets langer kan duren vanwege organisatorische redenen die te wijten zijn aan het operationele proces. Om ongemakken te voorkomen, zal ŠKODA u indien nodig gratis een geschikt alternatief vervoermiddel aanbieden op basis van uw behoeften en zolang er aan uw auto wordt gewerkt.

U kunt ook een van de volgende opties gebruiken om contact op te nemen met ŠKODA:

 • Via onze website D'Ieteren Auto Customer Care
 • Door de ŠKODA Diesel Hotline te bellen op het nummer +32 (0)2 754 02 73 (maandag – vrijdag: 8u00 – 18u00u) We danken u voor uw geduld en loyaliteit aan ons merk.

Trust Building Measure

Op deze pagina vindt u de FAQ's in verband met de huidige R&D bij ŠKODA. Deze informatie wordt voortdurend bijgewerkt.

Veelgestelde vragen

 • Wat moet een klant ondernemen bij aanschaf van een tweedehandsvoertuig waarvan de software nog niet werd geüpdatet ?
  Contact opnemen met een concessiehouder Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, ŠKODA of SEAT.

 • Hoe zullen de klanten met een betrokken voertuig in eerste instantie gecontacteerd worden ?
  De klanten kunnen in eerste instantie contact opnemen met een Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, ŠKODA of SEAT Service Partner.

 • Ik ben eigenaar van een betrokken voertuig en leef in de EU27. Ik heb beslist om de software update niet te laten uitvoeren. Word ik toegestaan om met mijn voertuig in Duitsland te rijden (b.v. tijdens het verlof)?
  Ja.

Wat is de Trust Building Measure van ŠKODA?

Met de Trust Building Measure informeert ŠKODA zijn klanten dat het rekening houdt met eventuele klachten na de uitvoering van de technische interventie op voertuigen met de EA189-dieselmotor die betrekking hebben op bepaalde onderdelen van de motor of het uitlaatgassysteem. De Trust Building Measure geldt voor een periode van 24 maanden nadat het voertuig de technische ingreep onderging en enkel voor voertuigen met een kilometerstand lager dan 250.000 km op het moment van toepassing van de Trust Building Measure (afhankelijk van wat eerst bereikt wordt).

ŠKODA heeft altijd verklaard dat de uitvoering van de technische interventie geen negatief effect heeft op het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, het motorvermogen, het koppel, de geluidsemissie of de duurzaamheid van de motor en zijn componenten. Alle relevante gegevens voor de typegoedkeuring van het voertuig blijven van toepassing. De regulerende overheden hebben uitdrukkelijk bevestigd dat aan alle wettelijke vereisten voldaan is. Die bevestiging geldt eveneens voor de vereisten op het vlak van duurzaamheid van de uitlaatgassystemen. De Trust Building Measure heeft geen invloed op die verklaring.

Met de Trust Building Measure geeft ŠKODA een duidelijk signaal dat de update geen negatief effect heeft op de levensduur van het voertuig. Deze maatregel heeft tot doel om het vertrouwen van de klant in de technische interventie te verhogen en zou meer klanten moeten overtuigen om hun voertuig te laten updaten.

Klanten kunnen binnenkort gedetailleerde informatie over de voorwaarden en de omvang van de Trust Building Measure ontvangen van alle erkende ŠKODA dealers en werkplaatsen.

Welke merken bieden de Trust Building Measure en welke modellen zijn betroffen?

De Trust Building Measure geldt voor alle modellen van Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA en Volkswagen Commercial Vehicles met een EA189-dieselmotor waarop de technische interventie is uitgevoerd.

Voor wie is de Trust Building Measure van toepassing?

De Trust Building Measure wordt aangeboden aan alle ŠKODA-klanten van wie het voertuig is uitgerust met een EA189-dieselmotor en die hun voertuig laten updaten in het kader van servicecampagne 23R6 naar aanleiding van de dieselproblematiek. De maatregel geldt enkel voor voertuigen met een kilometerstand lager dan 250.000 km op het moment van toepassing van de Trust Building Measure. Om in aanmerking te komen moeten klanten het bewijs leveren dat alle door de constructeur aanbevolen service- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd (d.w.z. dit geldt enkel voor voertuigen met een volledige servicehistoriek).

De Trust Building Measure geldt bij uitbreiding ook voor alle klanten met een voertuig dat in aanmerking komt en waarop de technische interventie reeds is uitgevoerd, vanaf de datum van uitvoering (op voorwaarde dat aan alle andere vereisten voor de Trust Building Measure voldaan is). De Trust Building Measure is gelinkt aan het voertuigidentificatienummer (VIN) en is overdraagbaar op de nieuwe eigenaar indien het voertuig verkocht wordt binnen de periode van 24 maanden waarin de maatregel geldt.

De Trust Building Measure geldt voor alle landen wereldwijd met uitzondering van de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea, waar een andere wetgeving van kracht is.

Welke onderdelen zijn gedekt door de Trust Building Measure?

De Trust Building Measure dekt in totaal 11 componenten van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinjectiesysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem: lambdasonde, temperatuurvoeler, omschakelklep uitlaatgasterugvoer, klep van uitlaatgasterugvoer, verschildruksensor, verstuiver, hogedrukpomp, brandstofverdeler, drukregelklep, druksensor, inspuitleidingen.

De Trust Building Measure heeft geen invloed op de verklaring van ŠKODA dat de technische interventie geen negatieve effecten heeft op de levensduur van de motor en zijn componenten. De regulerende instanties hebben bevestigd dat de technische maatregelen aan alle wettelijke vereisten beantwoorden en geen negatieve impact hebben op brandstofverbruik, CO2-uitstoot, motorvermogen, koppel en geluidsemissies.

Welke zijn de voorwaarden voor de Trust Building Measure?

Aanvullend op de hierboven beschreven voorwaarden:

1. De Trust Building Measure

 • kan enkel worden aangevraagd bij, toegestaan en uitgevoerd door een erkende verdeler,
 • geldt enkel voor klachten met betrekking tot gebruikte materialen en uitgevoerde werkzaamheden aan volgende componenten van het uitlaatgasterugvoersysteem, brandstofinjectiesysteem en uitlaatgasnabehandelingssysteem: lambdasonde, temperatuurvoeler, omschakelklep uitlaatgasterugvoer, klep van uitlaatgasterugvoer, verschildruksensor, verstuiver, hogedrukpomp, brandstofverdeler, drukregelklep, druksensor, inspuitleidingen,
 • dekt geen vervangwagens, contante betalingen, schade, enz.

2. op voorwaarde dat

 • het betroffen EA189-voertuig heeft deelgenomen aan servicecampagne 23R6,
 • het voertuig correct onderhouden is overeenkomstig het onderhoudsschema, de updates en terugroepacties zoals voorgeschreven door ŠKODA

3. en op voorwaarde dat geen enkel van volgende gevallen van toepassing is:

 • natuurlijke slijtage, bv. aftakeling van het voertuig als gevolg van slijtage,
 • de eigenaar of een niet-erkende servicepartner of verdeler heeft het voertuig niet correct hersteld, onderhouden of verzorgd (bv. door het gebruik van niet-originele onderdelen...),
 • de instructies voor bediening, behandeling en onderhoud van het voertuig zoals beschreven in de gebruikershandleiding zijn niet nageleefd,
 • het voertuig is beschadigd door derden of externe factoren zoals een ongeval, storm/hagel, overstroming, enz., wat het probleem heeft veroorzaakt waarover geklaagd wordt,
 • klachten met betrekking tot de partikelfilter te wijten aan verzadiging,
 • extra componenten zijn in het voertuig ingebouwd of het voertuig is op een niet-toegestane manier aangepast, bv. door (chip)tuning,
 • het voertuig is oneigenlijk gebruikt, bv. voor motorsport of in overbeladen toestand,
 • de voertuigeigenaar heeft geen klacht gemeld binnen een redelijke tijdspanne,
 • de voertuigeigenaar heeft ŠKODA niet de kans gegeven om het probleem binnen een redelijke tijdspanne te behandelen.

Is de Trust Building Measure ook van toepassing als de technische interventie al op mijn voertuig werd uitgevoerd?

Ja. Zoals hierboven vermeld, geldt de Trust Building Measure bij uitbreiding ook voor alle klanten met een voertuig dat in aanmerking komt en waarop de technische interventie reeds is uitgevoerd, vanaf de datum van uitvoering (op voorwaarde dat aan alle andere vereisten voor de Trust Building Measure voldaan is).

Indien de klant reeds kosten heeft gemaakt voor een relevante herstelling aan zijn voertuig, waarvan bewezen is dat ze na de technische interventie werd uitgevoerd, zal ŠKODA voor u onderzoeken of de kosten door het merk gedekt worden. Iedere aanvraag voor dergelijke kostendekking moet gebeuren via een erkende ŠKODA servicepartner in het land waar de herstelling werd uitgevoerd, en dit voor 31 december 2017.

Welke rechten hebben consumenten volgens de Trust Building Measure (TBM)?

Met de Trust Building Measure brengt Volkswagen zijn klanten ervan op de hoogte dat het klachten in beschouwing zal nemen waarvan bepaald wordt dat ze voortvloeien uit de uitvoering van de technische interventie op voertuigen met de dieselmotor van het type EA189 en die te maken hebben met bepaalde onderdelen van de motor en het uitlaatgasbehandelingssysteem.

De Trust Building Measure dekt in totaal 11 componenten van het EGR-systeem, het brandstofinjectiesysteem, en het uitlaatgasnabehandelingssysteem: lambdasensor, temperatuursensor, EGR-omschakelklep, EGR-klep, EGR-verschildruksensor, injector, hogedrukpomp, brandstofgalerij, drukregelklep, druksensor, hogedrukleidingen.

De Trust Building Measure geldt voor een periode van 24 maanden nadat het voertuig de technische interventie onderging en enkel voor voertuigen met een kilometerstand lager dan 250.000 km op het ogenblik van de implementatie van de Trust Building Measure (wat eerst bereikt wordt).

De Trust Building Measure is bij uitbreiding ook van toepassing op alle klanten met een in aanmerking komend voertuig dat al geüpdatet werd.

De Trust Building Measure betekent niet dat Volkswagen zijn verklaring wijzigt over het feit dat de technische interventies geen negatieve effecten hebben op de levensduur van de motor en het nabehandelingssysteem. De toezichthouders hebben bevestigd dat de technische interventies aan alle wettelijke vereisten voldoen en geen nadelige invloed hebben op brandstofverbruik, CO2-uitstoot, motorvermogen, maximumkoppel en geluidsuitstoot. Met de Trust Building Measure geeft Volkswagen een duidelijk signaal dat de update geen negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van een voertuig. De maatregel heeft tot doel het vertrouwen van klanten in de technische interventie te vergroten en klanten te stimuleren om hun voertuig te laten updaten.

Gedetailleerde informatie over de voorwaarden van de Trust Building Measure is beschikbaar online en bij alle erkende verdelers en garages van de respectieve merken.

Alle klanten kunnen uiteraard ook per brief, via e-mail of telefonisch contact opnemen met de verantwoordelijke contactpersoon van de klantendienst.

Staat uw vraag er niet bij?

Voor meer informatie en antwoorden kunt u onze FAQ raadplegen op de D'Ieteren Auto Customer Care website of de ŠKODA Diesel Hotline bellen op het nummer +32 (0)2 754 02 73 (maandag – vrijdag 8u00 – 18u00).